Duyurular

Gerekli Evraklar

ZORUNLU BELGELER

HANGİ KURUMDAN ALINACAK

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BAŞVURU DİLEKÇESİ

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE OFİSİ

* Başvuru Dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
* Birden fazla kişi tek dilekçe ile başvuru yapamaz. Ayrı ayrı dilekçe alınmalıdır.
* Dilekçelerin usulune uygun olması (Adres, YKN vb. bilgileri içermesi)  gerekmektedir.

KİMLİK FOTOKOPİSİ

BAŞVURU SAHİBİ

FATURA

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM 

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  Elektrik, su, doğalgaz ve telekom faturalarından biri seçilmelidir.

ADRES BİLGİ RAPORU (ESKİ ve YENİ ADRESİ GÖSTERİR)

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

  * Yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi.

FATURA KAPATMA BELGESİ

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM

  * Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. 

VADESİZ HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ (IBAN)

BANKA

* Vadesiz, münferit,  TL
hesap numarası olması gerekmektedir. 

VEKALETNAME

NOTER

* Vekaleten yapılan işlemlerde açıkça "6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir" ifadesinin yer alması gerekmektedir.

VEKİL KİMLİK FOTOKOPİSİ

NOTER

* Vekalet veren şahısların vekalet ekinde mutlaka nüfus cüzdan fotokopisi olmalıdır.
* Vekelaten yapılan başvurularda vekilin vekaletinin noterden olması ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.

TAPU SENEDİ

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ (BİNA)

İZMİT BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Md. Vergi Tahakkuk Birimi

* Emlak vergisi beyannamesinin imza ve kaşeli olması
gerekmektedir.
* Bağımsız bölüm gösterir emlak vergisi beyannamesinin arsa beyannamesi değil de bina beyannamesi olduğuna dikkat
edilmeli ve ada, parsel, bağımsız bölüm no ve hisse bilgisinin tam olarak bulunması gerekmektedir.

ZORUNLU BELGELER

HANGİ KURUMDAN ALINACAK

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BAŞVURU DİLEKÇESİ

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE OFİSİ

* Başvuru Dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
* Birden fazla kişi tek dilekçe ile başvuru yapamaz. Ayrı ayrı dilekçe alınmalıdır.
* Dilekçelerin usulune uygun olması (Adres, YKN vb. bilgileri içermesi)  gerekmektedir.

KİMLİK FOTOKOPİSİ

BAŞVURU SAHİBİ

FATURA

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM 

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  Elektrik, su, doğalgaz ve telekom faturalarından biri seçilmelidir.

ADRES BİLGİ RAPORU (ESKİ ve YENİ ADRESİ GÖSTERİR)

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

  * Yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi.

FATURA KAPATMA BELGESİ

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM

  * Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Faturalar kiracının üzerine değilse kapatma belgesini getirmesine gerek yoktur.

VADESİZ HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ (IBAN)

BANKA

* Vadesiz, münferit,  TL
hesap numarası olması gerekmektedir. 

VEKALETNAME

NOTER

* Vekaleten yapılan işlemlerde açıkça "6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir" ifadesinin yer alması gerekmektedir.

VEKİL KİMLİK FOTOKOPİSİ

NOTER

* Vekalet veren şahısların vekalet ekinde mutlaka nüfus cüzdan fotokopisi olmalıdır.
* Vekelaten yapılan başvurularda vekilin vekaletinin noterden olması ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.

ZORUNLU BELGELER

HANGİ KURUMDAN ALINACAK

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BAŞVURU DİLEKÇESİ

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE OFİSİ

* Başvuru Dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
* Birden fazla kişi tek dilekçe ile başvuru yapamaz. Ayrı ayrı dilekçe alınmalıdır.
* Dilekçelerin usulune uygun olması (Adres, YKN vb. bilgileri içermesi)  gerekmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ

BAŞVURU SAHİBİ

* Aslı gibidir kaşesi, kimlik dahil tüm fotokopi evraklarda bulunmak zorundadır.

KİMLİK FOTOKOPİSİ (Firmayı
Temsile Yetkili)

BAŞVURU SAHİBİ

* Aslı gibidir kaşesi, kimlik dahil tüm fotokopi evraklarda bulunmak zorundadır.

FATURA 

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM 

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  Elektrik, su, doğalgaz ve telekom faturalarından biri seçilmelidir.

BİNADA İŞYERİ İŞLETTİĞİNE DAİR VERGİ LEVHASI

MALİYE

YENİ TAŞINILAN İŞYERİNE AİT VERGİ LEVHASI veya
İŞYERİNİN KAPATILDIĞINA DAİR İLGİLİ ODA YAZISI

MALİYE

FATURA KAPATMA BELGESİ

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  

VADESİZ HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ (IBAN)

BANKA

* Vadesiz, münferit,  TL
hesap numarası olması gerekmektedir. 

VEKALETNAME

NOTER

* Vekaleten yapılan işlemlerde açıkça "6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir" ifadesinin yer alması gerekmektedir.

VEKİL KİMLİK FOTOKOPİSİ

NOTER

* Vekalet veren şahısların vekalet ekinde mutlaka nüfus cüzdan fotokopisi olmalıdır.
* Vekelaten yapılan başvurularda vekilin vekaletinin noterden olması ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.

TAPU SENEDİ

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

* Aslı gibidir kaşesi tapu dahil tüm fotokopi evraklarda bulunmak zorundadır.

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ (BİNA)

İZMİT BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Md. Vergi Tahakkuk Birimi

* Emlak vergisi beyannamesinin imza ve kaşeli olması

gerekmektedir.
* Bağımsız bölüm gösterir emlak vergisi beyannamesinin arsa beyannamesi değil de bina beyannamesi olduğuna dikkat edilmeli ve ada, parsel, bağımsız bölüm no ve hisse bilgisinin tam olarak bulunması gerekmektedir.

ZORUNLU BELGELER

HANGİ KURUMDAN ALINACAK

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BAŞVURU DİLEKÇESİ

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE OFİSİ

* Başvuru Dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
* Birden fazla kişi tek dilekçe ile başvuru yapamaz. Ayrı ayrı dilekçe alınmalıdır.
* Dilekçelerin usulune uygun olması (Adres, YKN vb. bilgileri içermesi)  gerekmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ

BAŞVURU SAHİBİ

* Aslı gibidir kaşesi, kimlik dahil tüm fotokopi evraklarda bulunmak zorundadır.

KİMLİK FOTOKOPİSİ (Firmayı
Temsile Yetkili)

BAŞVURU SAHİBİ

* Aslı gibidir kaşesi, kimlik dahil tüm fotokopi evraklarda bulunmak zorundadır.

FATURA veya ODA SİCİL KAYDI

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM veya İLGİLİ TİCARET ODASI

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  Elektrik, su, doğalgaz ve telekom faturalarından biri seçilmelidir.

BİNADA İŞYERİ İŞLETTİĞİNE DAİR VERGİ LEVHASI

MALİYE

YENİ TAŞINILAN İŞYERİNE AİT VERGİ LEVHASI veya
İŞYERİNİN KAPATILDIĞINA DAİR İLGİLİ ODA YAZISI

MALİYE

FATURA

İZGAZ-İSU-SEPAŞ TELEKOM

* Faturalarda yapının adresi ve bağımsız bölümü açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.  Elektrik, su, doğalgaz ve telekom faturalarından biri seçilmelidir.

VADESİZ HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ (IBAN)

BANKA

* Vadesiz, münferit,  TL
hesap numarası olması gerekmektedir. 

VEKALETNAME

NOTER

* Vekaleten yapılan işlemlerde açıkça "6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir" ifadesinin yer alması gerekmektedir.

VEKİL KİMLİK FOTOKOPİSİ

NOTER

* Vekalet veren şahısların vekalet ekinde mutlaka nüfus cüzdan fotokopisi olmalıdır.
* Vekelaten yapılan başvurularda vekilin vekaletinin noterden olması ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.